Cjenovnik

ESTETSKA STOMATOLOGIJA KM
FASETA KOMPOZIT 90
FASETA KOMPOZIT INJEKCIONA METODA 120
FASETA EMPRES STAKLO KERAMIKA 750
FASETA FELDSPAT KERAMIKA 850
IZBJELJIVANJE ZUBA PO VILICI 300
IZBJELJIVANJE OBE VILICE 550
UGRADNJA CIRKONA 60
HIJALURONSKI FILERI 1ML 500
BOLESTI ZUBA I ENDODONCIJA KM
PREGLED 20
PISANJE RECEPTA 10
ANALIZA RTG SNIMKA 10
PRVA POMOĆ 30
EQUIA (OJAČAN GJC) 50
MALA PLOMBA 40
JEDNOPOVRŠINSKA KOMPOZITNA PLOMBA 50
DVOPOVRŠINSKA KOMPOZITNA PLOMBA 60
VIŠEPOVRŠINSKA KOMPOZITNA PLOMBA 70
EQUIA + KOMPOZITNA PLOMBA 80
JEDNOPOVRŠINSKA AMALGAMSKA PLOMBA 50
DVOPOVRŠINSKA AMALGAMSKA PLOMBA 60
TROPOVRŠINSKA AMALGAMSKA PLOMBA 70
INDIREKTNI ISPUN (INLEJ-ONLEJ) 250
PRIVREMENI ISPUN 10
ANESTEZIJA 10
VITALNA EKSTIRPACIJA PULPE JEDNOKORJENOG ZUBA 50
VITALNA EKSTIRPACIJA VIŠEKORJENOG ZUBA 60
APLIKACIJA TOXAVITA 40
MORTALNA EKSTIRPACIJA PULPE JEDNOKANALNOG ZUBA 40
MORTALNA EKSTIRPACIJA PULPE VIŠEKORJENOG ZUBA 50
APLIKACIJA LIJEKA PO ZUBU 40
PUNJENJE KANALA KORIJENA (JEDNOKORIJENI ZUB) 40
PUNJENJE KANALA KORIJENA (VIŠEKORIJENI ZUB) 50
INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE 40
REVIZIJA KANALA KORIJENA 40
PROTETIKA KM
ALL ON FOUR 11500
HOLLYWOOD SMILE 12000
PREGLED I PLANIRANJE PROTETSKOG RADA 30
TOTALNA AKRILATNA PROTEZA 450
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA 450
FLEKSI PROTEZA 650
ESTETSKA PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA 650
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA 650
PARCIJALNA ILI TOTALNA PROTEZA SA REFLINE ZUBIMA 650
ATAČMEN 70
FREZ MJESTO 60
PARCIJALNA DJELIMIČNA PROTEZA-ŽABICA 200
PODLAGANJE PROTEZE 100
REPARATURA PROTEZE 60
METALOKERAMIČKA KRUNICA 300
BEZMETALNA KRUNICA PUNI CIRKON 450
KRUNICA NA IMPLANTATIMA (METALOKERAMIČKA) 350
KRUNICA NA IMPLANTATIMA (CIRKONIJUM KERAMIKA) 500
PRIVREMENA KRUNICA 30
FIBERGLAS NADOGRADNJA 60
SKIDANJE STAROG MOSTA (PO ZUBU) 20
CEMENTIRANJE KRUNICE 50
PRIVREMENE CAD-CAM 50
PARODONTOLOGIJA KM
UKLANJANJE ČVRSTIH NASLAGA SA ZUBA (JEDNE VILICE) 40
UKLANJANJE ČVRSTIH NASLAGA SA ZUBA (OBЈE VILICE) 50
UKLANJ. MEKIH NASLAGA SA POLIRANJEM ZUBA (OBJE VILICE) 40
PJESKARENJE ZUBA (OBJE VILICE) 40
KIRETAŽA PARODONTALNOG DŽEPA (PO ZUBU) 20
GINGIVEKTOMIJA (PO ZUBU) 30
ODSTRANJIVANJE POLIPA ZUBA ILI GINGIVE 20
REŽANJ OPERACIJA PO ZUBU 200
ORALNA HIRURGIJA KM
EKSTRAKCIJA (VAĐENJE) ZUBA 40
EKSTRAKCIJA VIŠEKORJENOG ZUBA 50
EKSTRAKCIJA UMNJAKA 100
HIRURŠKA EKSTRAKCIJA ZUBA 150
POSTAVLJANJE ŠAVA 10
UKLANJANJE KONACA 10
EKSTRAORALNA I INTRAORALNA INCIZIJA 30
HIRURŠKA EKSTRAKCIJA UMNJAKA 200
APIKOTOMIJA 200
CISTEKTOMIJA 200
HIRURŠKO OSLOBAĐANJE ZUBA 200
HIRURŠKO UKLANJANJE FRENULUMA 200
NIVELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA 300
UGRADNJA IMPLANTATA 1200
UGRADNJA VJEŠTAČKE KOSTI 400
SUPRASTRUKTURA NA ŠRAF 450
ORTOPEDIJA VILICA KM
PREGLED SPECIJALISTE 30
ANALIZA MODELA 70
ANALIZA ZA AKTIVNE FOLIJE 100
UDLAGE JEDNOSLOJNE 100
UDLAGE ZA BRUKSIZAM 150
AKTIVNA ALIGNER FOLIJA 250
ORTODONTSKI APARAT FIKSNI (METALNE BRAVICE) 1400
ORTODONTSKI APARAT FIKSNI (ZLATNE BRAVICE) 1700
ORTODONTSKI APARAT FIKSNI (SAFIRNE BRAVICE) 2000
FIKSNI SEGMENTNI APARAT 700
POSTAVKA FIKSNOG APARATA 500
VRAĆANJE ODLIJEPLJENE BRAVICE 20
RATA ZA FIKSNI APARAT 100
MOBILNI ORTODONTSKI APARAT 400
FUNKCIONALNI BLOK 900
APARAT ZA RAZDVAJANJE NEPČANOG ŠAVA 300
RETENCIONA FOLIJA 150
ORTODONTSKI MINI IMPLANTAT 400
DJEČIJA STOMATOLOGIJA KM
EKSTRAKCIJA MLIJEČNOG ZUBA 20
PLOMBA NA MLIJEČNOM ZUBU 30
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU 20
FLOURIZACIJA ZUBA 30