MOBILNA PROTETIKA

  • Home
  • MOBILNA PROTETIKA
MOBILNA PROTETIKA

Mobilne proteze nisu trajno ugrađene u zubno tkivo , a izrađuju se u slučajevima kada kod pacijenta zbog nedostatka vilične kosti nije moguće ugraditi fiksne implantate. Takođe, postoje  kombinacije fiksnih i mobilnih protetskih dijelova, gdje se jedan dio fiksira na zube dok je drugi pokretan, te ga pacijent može samostalno vaditi iz usta.

Prednosti mobilnih proteza

  •   Pristupačna cijena – U našoj ordinaciji cijene za izradu ove vrste su pristupačne i u skladu sa kvalitetom
  •   Relativno jednostavnija izrada- Proteza može biti gotova za relativno kratak vremenski period
  •   Jednostavan oporavak – Malo strpljenja je potrebno kako biste se navikli na vaše nove zube
  •   Vraćanje samopouzdanja – Bitno je uvijek napomenuti i ovu prednost, jer ćete  se sa odgovarajućom protezom osjećati i psihički zadovoljno 

Postoji nekoliko vrsta mobilnih proteza :

  •   Potpune, totalne proteze koje se izrađuju kod potpunog nedostatka zuba
  •   Djelimične, parcijalne proteze koje se izrađuju kod djelimičnog nedostatka zuba
  •  Kombinovani radovi koji su jednim dijelom fiskirani na postojeće zube (npr.most), a drugi dio je moguće skinuti (npr. Wironit proteza)

Proteze se dijele i na osnovu baze na koju se ugrađuju vještački zubi, te tako postoje plastične i metalne.

Upotreba mobilnih proteza se sve manje koristi, jer je razvoj dentalne medicine omogućio da se implantati mogu ugraditi i kod pacijenata čije stanje prije nije bilo adekvatno za izvođenje fiksne proteze.